Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBahagian Pembangunan dan Kemajuan Daerah

​​​​​​KPD.png

Fungsi dan Peranan Bahagian Kemajuan dan Pembangunan Daerah 

2.png

Bahagian Kemajuan dan Pembangunan Daerah adalah bahagian yang bertanggungjawab dalam memberikan perkhidmatan, pemerliharaan dan pemuliharaan pada kawasan-kawasan dan bangunan-bangunan yang dibawah kawalan Jabatan Daerah Temburong melalui tujuh buah unit yang terdapat di dalam bahagian ini, iaitu:

1. UNIT BANGUNAN KERAJAAN

2. UNIT KEMUDAHAN AWAM

3. UNIT BENGKEL

4. UNIT PERKHIDMATAN

5. UNIT TENAGA BANTUAN

6. UNIT PEMELIHARAAN KAWASAN

7. UNIT PEMANTAUAN PROJEK

 

(1) Unit Bangunan Kerajaan

FUNGSI DAN PERANAN:

 • Memantau keadaan-keadaan bangunan kerajaan, perniagaan dan kemudahan awam yang dibawah kawalan Jabatan Daerah Temburong;
 • Memastikan bangunan-bangunan dibawah kawalan Jabatan sentiasa di dalam keadaan bersih, selamat dan teratur

 • Membuat pemeliharaan yang berterusan ke atas bangunan-bangunan dan kemudahan awam dengan kerjasama agensi-agensi yang berkenaan;
 • Bertanggungjawab diatas penggunaan dan keselamatan bangunan-bangunan kerajaan di bawah kawalan Jabatan Daerah Temburong;
 • Menambahbaik dan membuat pembaharuan ke atas penjagaan prasarana-prasarana Jabatan dari masa ke semasa.
 • Bangunan Kerajaan yang dimaklumkan adalah seperti berikut;
         - Kediaman Rasmi Pegawai Daerah
         - Kompleks Dewan Kemasyarakatan
         - Pentas Diraja
         - Dewan Bokok
         - Perumahan Kerajaan
         - Jabatan-Jabatan Kerajaan
         - Teratak-Teratak

(2) Unit Kemudahan Awam

FUNGSI DAN PERANAN:

 • Memantau keadaan-keadaan kemudahan awam dii bawah kawalan Jabatan
 • yang berturusan ke atas keselamatan kemudahan awam di bawah kawalan Jabatan
 • Betanggungjawab di atas keselamatan kemudahan awam di bawah kawalan Jabatan
 • Kemudahan Awam di bawah kawalan Jabatan adalah seperti beikut;
           - Balai-Balai Raya
           - Dewan Roni
           - Perhentian Bas
           - Penurunan Perahu
           - Sungai
​           - Jeti
           - Jalan Kecil
           - Gelanggang Futsal
           - Taman Mini Belalong
           - Taman Perayaan
           - Papan Tanda Kampong

(3) Unit Bengkel

FUNGSI DAN PERANAN:

 • Menyelenggara dan membaikpulih kenderaan di bawah kawalan Jabatan Daerah Temburong
 • Memastikan kenderaan Jabatan sentiasa di dalam keadaan baik, terurus dan selamat
 • Mengendalikan pengunaan dan membaikpulih jentera dan mesin
 • Menuguruskan hal ehwal kenderaan termasuk memastikan tempahan kenderaan mengikut                                          keperluan secara teratur​
 • Memastikan keadaan bangunan Bengkel Darat dan Laut dalam keadaan baik dan selamat
 • Melapor setiap kerosakan yang terdapat pada bangunan bengkel Darat dan laut


(4) Unit Perkhidmatan

FUNGSI DAN PERANAN:

 • Memantau dan memastikan kebersihan mana-mana kawasan di bawah kawalan Jabatan Daerah Temburong              (bagi Sub-Unit Pembersih)
 • Memantau keselamatan dan mengawasi bangunan kerajaan di bawah kawalan Jabatan                                         (bagi Sub-Unit Penjaga Malam)


(5) Unit Tenaga Bantuan

FUNGSI DAN PERANAN:

 • Menyediakan bantuan tenaga buruh
 • Menyediakan dan memasang alat kelengkapan
 • Membuat kerja-kerja pemeliharaan dan membaikpulih kerosakan kecil
 • Membuat kerja-kerja pertukangan(6) Unit Pemeliharaan Kawasan

FUNGSI DAN PERANAN:

 • Memantau dan memastikan tanaman dan landskap di ke semua kawasan di bawah kawalan Jabatan sentiasa di dalam keadaan terpelihara, selamat dan teratur
 • Menyediaan perhiasan


(7) Unit Pemantauan Projek

FUNGSI DAN PERANAN:

 • Merancang projek jangka masa pendek dan panjang Jabatan ini
 • Mengurus, memantau dan membuat laporan hal ehwal projek di bawah Jabatan seperti;
            - Hal Ehwal Tanah/Tukar Syarat/Tapak Projek Kerajaan
            - Rancangan Kemajuan Negara
            - Projek Jabatan
            - Pemuliharaan Aset-Aset Jabatan
            - Peruntukan berulang-ulang
 • ​Membuat sokongan pembayaran projek kepada penender-penender


​​