Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksFungsi dan Peranan Bahagian Pembangunan dan Kemajuan Daerah

Bahagian Kemajuan dan Pembangunan Daerah adalah bahagian yang bertanggungjawab dalam memberikan perkhidmatan, pemerliharaan dan pemuliharaan pada kawasan-kawasan dan bangunan-bangunan yang dibawah kawalan Jabatan Daerah Temburong melalui dua buah unit yang terdapat di dalam bahagian ini, iaitu:

 

1.      UNIT PRASARANA

 

2.      UNIT PERKHIDMATAN, PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN

 

 


(1) Unit Prasarana

 

FUNGSI DAN PERANAN:

 

 • Memantau keadaan-keadaan bangunan kerajaan, perniagaan dan kemudahan awam yang dibawah kawalan Jabatan Daerah Temburong;

 

 • Memastikan bangunan-bangunan dibawah kawalan Jabatan sentiasa di dalam keadaan berish, selamat dan teratur;

   
 • Membuat pemeliharaan yang berterusan ke atas bangunan-bangunan dan kemudahan awam dengan kerjasama agensi-agensi yang berkenaan;

   
 • Menambahbaik dan membuat pembaharuan ke atas penjagaan prasarana-prasarana Jabatan dari masa ke semasa.

 

 

 


(2) Unit Perkhidmatan, Pemeliharaan dan Pemuliharaan

 

FUNGSI DAN PERANAN:

 

 • Membina jalan-jalan kecil di Daerah Temburong;

 

 • Memelihara kenderaan darat dan laut;


 • Bertanggungjawab ke atas peminjaman kenderaan darat dan laut;

   
 • Menjaga kebersihan kawasan lanskap dan pemotongan rumput dibawah tadahan Jabatan;

   
 • Memantau projek-projek Jabatan;

   
 • Penyediaan pelan bagi projek-projek Jabatan;

   
 • Menyelaras tenaga bantuan seperti Buruh, Tukang Kayu, Tukang Kebun, Penjaga Malam dan Pembersih;

   
 • Menambahbaik dan membuat pembaharuan ke atas pemeliharaan dan pemuliharaan asset-aset Jabatan dari masa ke semasa.