Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBahagian Perlesenan dan Penguatkuasa

LESEN.png

3.png

Unit Perlesenan dan Penguatkuasaan adalah salah satu bahagian di Jabatan Daerah Temburong yang bertanggungjawab dalam mengendalikan hal ehwal perlesenan dan penguatkuasaan

Unit ini mempunyai 2 buah unit:

1. UNIT PERLESENAN

2. UNIT PENGUATKUASAAN

 

(1) Unit Perlesenan

FUNGSI DAN PERANAN:

  • Memproses permohonan lesen-lesen perniagaan;
  • Memproses permohonan  dan penempatan / penyewaan di bangunan-bangunan dan kawasan perniagaan Jabatan Daerah Temburong;
  • Mengutip dan memantau pembayaran penyewaan;
  • Memproses surat tuntutan penyewaan / amaran kepada peniaga-peniaga di bangunan-bangunan dan kawasan yang dikawal oleh Jabatan Daerah Temburong

 

(2) Unit Penguatkuasaan

 FUNGSI DAN PERANAN:

  • Membuat pemeriksaan / laporan dan cadangan mengenai permohonan atau aduan yang berkaitan dengan hal ehwal perniagaan termasuk tempat perniagaan;
  • Menguatkuasakan Akta dan Peraturan Perniagaan yang sedang berkuatkuasa pada masa ini;
  • Membuat pemeriksaan dan operasi ke atas premis-premis perniagaan;
  • Menyediakan perangkaan penguatkuasaan;
  • Memastikan perlaksanaan Akta dan Peraturan yang sedang berkuatkuasa pada masa ini dengan kerjasama agensi-agensi lain.