Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Berita Terkini

Manage PermissionsManage Permissions

Majlis Sembahyang Fardu Maghrib dan Isyak Berjemaah, Membaca Surah Yaa Siin dan Doa Kesyukuran

photo_2021-07-17_09-42-41.jpg

​TEMBURONG - Rabu, 14 Julai 2021, Masjid Utama Mohammad Salleh, Pekan Bangar menjadi tumpuan Majlis Sembahyang Fardu Maghrib dan Isyak Berjemaah, Membaca Surah Yaa Siin dan Doa Kesyukuran sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Ke-75.


Hadir pada di majlis tersebut, Yang Mulia Pengiran Muhammad Ameer Mubaarak bin Pengiran Haji Hashim, Pemangku Pegawai Daerah Temburong. Turut hadir Yang Berhormat Awang Haji Emran bin Haji Sabtu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, ketua-ketua cawangan; pegawai-pegawai dan kakitangan kerajaan dan swasta Daerah Temburong; jemaah masjid serta orang ramai.
photo_2021-07-17_09-42-41.jpg
photo_2021-07-17_09-42-56.jpg
photo_2021-07-17_09-43-01.jpg
photo_2021-07-17_09-43-08.jpg
photo_2021-07-17_09-43-17.jpg
photo_2021-07-17_09-43-20.jpg


Created at 17/07/2021 09:47 by Mohammad Noor bin Haji Ag. Tuah
Last modified at 17/07/2021 09:47 by Mohammad Noor bin Haji Ag. Tuah