Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/1covid 19.png/Slider_images/4.jpg/Slider_images/2 BTB CC2 Marine Viaducts_2.jpg/Slider_images/3.jpg

bismillah.png

​ﺍﻠﺳﻼﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻮﺮﺤﻣﺔ ﷲ ﻮﺒﺮﻜﺎﺗﻪ

 

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah Subhanahu Wata'ala kerana dengan limpah rahmat dan inayah-Nya jua, Jabatan Daerah Temburong telah berjaya menerbitkan sebuah laman sesawang rasmi yang telah dikemaskini untuk penggunaan orang ramai.

HARI TERBUKA BELIA DAERAH TEMBURONG 2020

TEMBURONG – Ahad, 02 Safar 1442 bersamaan 20 September 2020, bertempat di Ruang Legar Kedai Pekan Bangar, Temburong telah diadakan Majlis Pelancaran Hari Terbuka Belia Daerah Temburong 2020 yang dianjurkan oleh Biro Belia Majlis Perundingan Mukim dan Kampung Daerah Temburong dengan kerjasama Jabatan Daerah Temburong dan Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Temburong.

DSC_8470.JPG

KEMPEN KEBERSIHAN KAWASAN PEKAN BANGAR

TEMBURONG – Rabu, 12 Ogos 2020, Kempen Kebersihan Pekan Bangar bermula pada jam 08.30 pagi di sekitar kawasan   belakang Bangunan Pintu 12 Pekan Bangar, belakang Bangunan Pasar, Kawasan Letak Kereta Belakang Bangunan Kompleks Perniagaan Bumiputra dan hadapan Bangunan Kompleks Perniagaan Bumiputra dan Kompleks Utama Bumiputera.

DSC_7761.JPG

UPACARA PENURUNAN BENDERA BESAR NEGARA BRUNEI DARUSSALAM SEMPENA SAMBUTAN ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN

TEMBURONG -  Hari Rabu, 22 Julai 2020 bertempat di Kawasan Lapang Pentas Perayaan, Pekan Bangar telah berlangsung Upacara Penurunan Bendera Besar Negara Brunei Darussalam Sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-74 bagi Daerah Temburong.

DSC_7467 - Copy.JPG

 .
 Mukim-Mukim Daerah Temburong

 Galeri