Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/3.jpg/Slider_images/1 BTB CC2 Marine Viaducts_2.jpg/Slider_images/1.jpg

bismillah.png

​ﺍﻠﺳﻼﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻮﺮﺤﻣﺔ ﷲ ﻮﺒﺮﻜﺎﺗﻪ

 

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah Subhanahu Wata'ala kerana dengan limpah rahmat dan inayah-Nya jua, Jabatan Daerah Temburong telah berjaya menerbitkan sebuah laman sesawang rasmi yang telah dikemaskini untuk penggunaan orang ramai.

WALKATON AMAL BAGI TABUNG ANAK-ANAK YATIM DAERAH TEMBURONG

Temburong - Hari Khamis, 22 Rabiulawal 1438 bersamaan 22 Disember 2016, Walkaton Amal Anak-Anak Yatim Daerah Temburong bertempat di Kawasan Dermaga, Pekan Bangar Temburong.

thumb_DSC_0313_1024.jpg

MAJLIS PEMANTAUAN BACAAN AYAT-AYAT SUCI AL-QURAN MAJLIS KHATAM AL-QURAN 71 KALI KHATAM AHLI-AHLI MAJLIS PERUNDINGAN MUKIM DAN KAMPUNG DAN PENUNTUT-PENUNTUT SEKOLAH SELURUH NEGARA

TEMBURONG - SABTU, 20 Mei 2017 – Satu Majlis Pemantauan Bacaan Ayat-Ayat Suci Al-Quran Majlis Khatam Al-Quran 71 Kali Khatam Ahli-Ahli Majlis Perundingan Mukim Dan Kampung Dan Penuntut-Penuntut Sekolah Seluruh Negara Sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-71 Bagi Tahun 2017  diadakan pada hari Sabtu, 23 Sya'aban 1438 bersamaan 20 Mei 2017 bermula selepas sembahyang Fardhu Asar Berjemaah bertempat di masjid-masjid terpilih disetiap daerah.

DSC_0092.JPG

LAWATAN KERJA YANG BERHORMAT MENTERI HAL EHWAL DALAM NEGERI KE DAERAH TEMBURONG

TEMBURONG - Hari Sabtu, 16 Sya'ban 1438 bersamaan 13 Mei 2017, Lawatan Kerja Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri ke Daerah Temburong.

A DSC_9923.jpg

 Majalah Permata Hijau

 Mukim-Mukim Daerah Temburong

 Galeri