Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/Solar Panel Bangunan Kerajaan Pejabat Daerah Temburong.jpeg/Slider_images/Super Tree Daerah Temburong.jpg/Slider_images/Temburong Signage.jpg/Slider_images/4.jpg/Slider_images/2 BTB CC2 Marine Viaducts_2.jpg

bismillah.png

​ﺍﻠﺳﻼﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻮﺮﺤﻣﺔ ﷲ ﻮﺒﺮﻜﺎﺗﻪ

 

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah Subhanahu Wata'ala kerana dengan limpah rahmat dan inayah-Nya jua, Jabatan Daerah Temburong telah berjaya menerbitkan sebuah laman sesawang rasmi yang telah dikemaskini untuk penggunaan orang ramai.

BACAAN SURAH YAASIN, TAHLIL DAN BACAAN DOA DIHINDARI PANDEMIK COVID-19

​TEMBURONG – Khamis, 09 September 2021, Aktiviti mingguan Jabatan Daerah Temburong diteruskan pada hari ini dengan Bacaan Surah Yaasin, Tahlil dan Bacaan Doa dihindari Pandemik COVID-19 diadakan secara di atas talian bersama Pegawai dan Kakitangan Jabatan Daerah Temburong berserta Penghulu Mukim dan Ketua Kampung Daerah Temburong

IMG-20210916-WA0027.jpg

KENYATAAN AKHBAR PERKHIDMATAN KAUNTER JABATAN DAERAH TEMBURONG

TEMBURONG - Kenyataan Akhbar Mengenai Perkhidmatan Kaunter-Kaunter Jabatan Daerah Temburong

IMG-20210906-WA0002.jpg

Upacara Penurunan Bendera Besar Negara Brunei Darussalam Sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-75 bagi Daerah Temburong.

​​TEMBURONG -  Rabu, 04 Ogos 2021 bertempat di Kawasan Dermaga Pekan Bangar, Temburong telah berlangsung Upacara Penurunan Bendera Besar Negara Brunei Darussalam Sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-75 bagi Daerah Temburong. Hadir selaku Tetamu Kehormat Majlis ialah Yang Mulia Pengiran Muhammad Ameer Mubaarak bin Pengiran Haji Hashim, Pemangku Pegawai Daerah Temburong. Turut hadir, Yang Berhormat Awang Haji Emran bin Haji Sabtu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara.

photo_2021-08-07_09-55-40.jpg