Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/3.jpg/Slider_images/1 BTB CC2 Marine Viaducts_2.jpg/Slider_images/1.jpg

bismillah.png

​ﺍﻠﺳﻼﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻮﺮﺤﻣﺔ ﷲ ﻮﺒﺮﻜﺎﺗﻪ

 

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah Subhanahu Wata'ala kerana dengan limpah rahmat dan inayah-Nya jua, Jabatan Daerah Temburong telah berjaya menerbitkan sebuah laman sesawang rasmi yang telah dikemaskini untuk penggunaan orang ramai.

MAJLIS PENGAGIHAN DAGING-DAGING KORBAN SUNNAT KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM DAN KERABAT BAGINDA BAGI STAHUN 1438H/2017M

TEMBURONG - Hari Sabtu, 10 Zulhijjah 1438 bersamaan 02 September 2017 telah diadakan Majlis Pengagihan Daging-Daging Korban Sunat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Kerabat Baginda telah diadakan Di Dewan Utama, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar.

DSC_6329.JPG

PERTANDINGAN MENGHAFAZ SURAH-SURAH PILIHAN BESERTA PEMAHAMAN SEMPENA SAMBUTAN ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DIPERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM YANG KE-71 TAHUN BAGI TAHUN 2017

TEMBURONG - Hari Sabtu, 05 OGOS 2017 bertempat di Dewan Belalong, Kompleks Kemasyarakatan Pekan Bangar, Temburong telah berlangsung Pertandingan Menghafaz Surah-Surah Pillihan Berserta Pemahaman Sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-71 Tahun bagi Tahun 2017 anjuran Majlis Perundingan Mukim Bokok dengan kerjasama Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid Mukim Bokok dan Jabatan Daerah Temburong.

DSC_5578.JPG

UPACARA PENURUNAN BENDERA NEGARA BRUNEI DARUSSALAM SEMPENA SAMBUTAN PERAYAAN ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM YANG KE-71 BAGI DAERAH TEMBURONG

TemburongHari Isnin, 31 Julai 2017 bertempat di Kawasan Lapang Dermaga Pekan Bangar telah berlangsung Upacara Penurunan Bendera Negara Brunei Darussalam Sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-71 bagi Daerah Temburong.

DSC_5336.JPG

 Majalah Permata Hijau

 Mukim-Mukim Daerah Temburong

 Galeri