Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/01.png/Slider_images/02.png/Slider_images/Solar Panel Bangunan Kerajaan Pejabat Daerah Temburong.jpeg/Slider_images/Super Tree Daerah Temburong.jpg/Slider_images/Temburong Signage.jpg

bismillah.png

​ﺍﻠﺳﻼﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻮﺮﺤﻣﺔ ﷲ ﻮﺒﺮﻜﺎﺗﻪ

 

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah Subhanahu Wata'ala kerana dengan limpah rahmat dan inayah-Nya jua, Jabatan Daerah Temburong telah berjaya menerbitkan sebuah laman sesawang rasmi yang telah dikemaskini untuk penggunaan orang ramai.

MAJLIS PENGUNDIAN DAN PEMILIHAN BAGI MENGISI JAWATAN KETUA KAMPONG RANCANGAN PERUMAHAN NEGARA KAMPUNG RATAIE, MUKIM BOKOK, DAERAH TEMBURONG

TEMBURONG - Jumaat 13 Januari 2023, Majlis Pengundian dan Pemilihan Bagi Mengisi Jawatan Ketua Kampung Rancangan Perumahan Negara Kampung Rataie, Mukim Bokok telah diadakan secara pandu lalu (drive-thru) pada hari ini bertempat di Dewan Kemasyarakatan Mukim Bokok, Daerah Temburong untuk pengundian menggunakan kaedah tablet (offline voting) dan kertas undi (ballot papers). Manakala, Pengundian menggunakan aplikasi mudah alih e-Undi PMKK telah bermula pada Hari Rabu, 11 Januari 2023. Calon tunggal bagi mengisikan jawatan Ketua Kampung tersebut ialah Yang Mulia Awang Abdul Aziz bin Haji Mohd. Yusoff.

photo_1_2023-01-14_15-29-41.jpg

MAJLIS PELANCARAN PROGRAM 'KE TEMBURONG BISAI'

TEMBURONG - Sabtu, 03 September 2022, Majlis Pelancaran Program Ke Temburong Bisai bertempat di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar, Temburong. Hadir selaku Tetamu Kehormat dan kemudiannya menyempurnakan Majlis tersebut ialah Yang Mulia Awang Abdul Walid bin Haji Metassan, Setiausaha Tetap (Perbandaran dan Daerah), Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Turut hadir ialah Yang Mulia Pengiran Muhammad Ameer Mubaarak bin Pengiran Haji Hashim, Pemangku Pegawai Daerah Temburong.

DSC_3985.JPG

MAJLIS PELANCARAN MEMULAKAN BACAAN AYAT-AYAT SUCI AL-QURAN MAJLIS KHATAM AL-QURAN 76 KALI KHATAM AHLI-AHLI MAJLIS PERUNDINGAN MUKIM DAN KAMPUNG, PENUNTUT-PENUNTUT SEKOLAH DAN INSTITUSI-INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI SELURUH NEGARA


TEMBURONG - Khamis, 16 Zulkaedah 1443 bersamaan 16 Jun 2022, ​Majlis Pelancaran Memulakan Bacaan Ayat-Ayat Suci Al-Quran Majlis Khatam Al- Quran 76 Kali Khatam Ahli-Ahli Majlis Perundingan Mukim dan Kampung, Penuntut- Penuntut Sekolah dan Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Seluruh Negara Sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-76 Bagi Tahun 2022.

WhatsApp Image 2022-06-18 at 9.27.09 AM (1).jpeg