Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/01.jpg/Slider_images/3.jpg/Slider_images/1 BTB CC2 Marine Viaducts_2.jpg/Slider_images/1.jpg

bismillah.png

​ﺍﻠﺳﻼﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻮﺮﺤﻣﺔ ﷲ ﻮﺒﺮﻜﺎﺗﻪ

 

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah Subhanahu Wata'ala kerana dengan limpah rahmat dan inayah-Nya jua, Jabatan Daerah Temburong telah berjaya menerbitkan sebuah laman sesawang rasmi yang telah dikemaskini untuk penggunaan orang ramai.

MAJLIS DOA KESYUKURAN SEMPENA SAMBUTAN JUBLI EMAS KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM 50 TAHUN MENAIKI TAKHTA

TEMBURONG - Hari Khamis, 21 Muharram 1439 bersamaan 12 Hijrah 2017, berlangsungnya Majlis Doa Kesyukuran Sempena Sambutan Jubli Emas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam 50 Tahun Menaiki Takhta bertempat di Masjid Utama Mohd Salleh, Pekan Bangar, Temburong.

DSC_7371.JPG

PERTANDINGAN MENGHAFAZ SURAH-SURAH PILIHAN BERSERTA PEMAHAMAN SEMPENA SAMBUTAN PERAYAAN

TEMBURONG - Hari Khamis, 07 Muharram 1439 bersamaan 28 September 2017  bertempat di Dewan Belalong, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar, Temburong telah berlangsung Pertandingan Menghafaz Surah-Surah Pilihan Berserta Pemahaman Sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saiffuddien Sa’adul Khairi Waddien Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-71 bagi Tahun 2017 Peringkat Akhir Kebangsaan dikendalikan oleh Jabatan Daerah Temburong dengan kerjasama Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Jabatan Hal Ehwal Masjid, Kementerian Hal Ehwal Ugama.

DSC_6770 - Copy.JPG

MAJLIS PENGAGIHAN DAGING-DAGING KORBAN SUNNAT KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM DAN KERABAT BAGINDA BAGI STAHUN 1438H/2017M

TEMBURONG - Hari Sabtu, 10 Zulhijjah 1438 bersamaan 02 September 2017 telah diadakan Majlis Pengagihan Daging-Daging Korban Sunat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Kerabat Baginda telah diadakan Di Dewan Utama, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar.

DSC_6329.JPG

 Majalah Permata Hijau

 Mukim-Mukim Daerah Temburong

 Galeri