Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Latest News

Sekapur Sirih

Emblem_of_Brunei.svg.png

bismillah.png 

ﺍﻠﺳﻼﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻮﺮﺤﻣﺔ ﷲ ﻮﺒﺮﻜﺎﺗﻪ

 

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah Subhanahu Wata'ala kerana dengan limpah rahmat dan inayah-Nya jua, Jabatan Daerah Temburong telah berjaya menerbitkan sebuah laman sesawang rasmi yang telah dikemaskini untuk penggunaan orang ramai.

 

Ianya adalah salah satu usaha berterusan Jabatan ini untuk memberigakan maklumat-maklumat secara menyeluruh dan perkhidmatan-perkhidmatan yang diberikan oleh Jabatan ini, dalam sama-sama mencapai Misi dan Visi Jabatan kearah memberikan perkhidmatan yang cekap dan berkesan bagi kesejahteraan masyarakat.

 

Peramba/Saya berharap agar laman web ini dapat dimanfaatkan oleh penjawat awam dan orang ramai dalam sama-sama meningkatkan kefahaman tentang peranan dan tanggungjawab Jabatan Daerah Temburong. Peramba/Saya juga mendoakan agar usaha yang berterusan ini akan sentiasa mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu Wata'ala jua. Amin.

Sekian. Wabillahit Taufiq Walhidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

 

PEGAWAI DAERAH TEMBURONG


Created at 09/12/2015 09:24 by Sazali Bin Hj Md Salleh
Last modified at 18/10/2016 15:03 by Nusratina Binti Hj Md Daud