Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Berita Terkini

Majlis Ramah Mesra Bersama Rakyat dan Penduduk Daerah Temburong 2021

WhatsApp Image 2021-07-27 at 7.52.01 PM.jpeg

​TEMBURONG – Selasa, 16 Zulhijjah 1442 bersamaan 27 Julai 2021, Majlis Ramah Mesra Bersama Rakyat dan Penduduk Daerah Temburong, Sempena Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Ke-75 bertempat di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan, Pekan Bangar, Temburong.

WhatsApp Image 2021-07-27 at 7.52.01 PM.jpeg

WhatsApp Image 2021-07-27 at 7.59.42 PM.jpeg

WhatsApp Image 2021-07-27 at 7.59.43 PM.jpeg

WhatsApp Image 2021-07-27 at 7.59.40 PM.jpeg

WhatsApp Image 2021-07-27 at 7.59.41 PM.jpeg

WhatsApp Image 2021-07-27 at 7.59.40 PM (1).jpeg

WhatsApp Image 2021-07-27 at 7.59.42 PM (1).jpeg

WhatsApp Image 2021-07-27 at 7.59.41 PM (1).jpeg

WhatsApp Image 2021-07-27 at 7.59.40 PM (2).jpeg

Created at 28/07/2021 10:42 by Dayangku Siti Nur Syadzwani binti Pengiran Mohd Jeffry
Last modified at 28/07/2021 10:42 by Dayangku Siti Nur Syadzwani binti Pengiran Mohd Jeffry