Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Berita Terkini

Manage PermissionsManage Permissions

MAJLIS PENYAMPAIAN KURNIA PERIBADI KDYMM

IMG_0176.jpg

TEMBURONG - Hari Khamis, 24 Ramadhan 1440H bersamaan 30 Mei 2019, Majlis Penyampaian Kurnia Peribadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Kepada Golongan Tertentu Bagi Daerah Temburong Yang disempurnakan oleh wakil Peribadi Baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Mateen Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'Izzaddin Waddaulah, Sempena Hari Raya Aidilfitri Tahun 1440 Hijrah / 2019 Masihi, Bertempat di Dewan Belalong, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar, Temburong.


IMG_6956.jpg

IMG_0179.jpg

IMG_6993.jpg

IMG_7022.jpg

Created at 03/06/2019 14:16 by Mohd Zool Fadli bin Hj Awang
Last modified at 03/06/2019 14:18 by Mohd Zool Fadli bin Hj Awang